AFDELING HOUT IN CORONATIJD

Duur van de activiteit :
18-05-20

Tijdens de COVID-19 periode proberen we ook vanuit de praktijklessen hout opdrachten te voorzien. Dit gaat van opdrachten via digitale weg forms en teams, het opmeten van een ruimte , berekenen van omtrek , oppervlakte, opzoekwerk op het internet. Er werden zelfs ook praktische opdrachten aangeboden zoals het maken van een bloembakje in resthout , een nageloefening … . De werkjes werden achteraf gefotografeerd door de leerlingen en doorgestuurd naar de leerkracht. We moeten aangeven dat er daar prachtige creaties tussen zaten waarvan je ook kan zien dat de leerlingen daar met hart en ziel aan gewerkt hebben.