Beweeg in uw kot 7

Duur van de activiteit :
12-05-20

Deze week dagen we jullie uit om dagelijks 1 km te bewegen. Je kan lopen, fietsen met een koersfieis of gewone fiets, wandelen met of zonder hond, steppen, rolschaatsen, ...  Doe dit in je buurt alleen of met iemand op afstand !  Maak een filmpje terwijl je oefent en stuur het  door naar je sportleerkracht of klastitularis. Klik hieronder op het filmpje. Veel plezier !