WOORDJE VAN DE DIRECTEUR

Duur van de activiteit :
22-03-20

Beste ouders, beste leerlingen

 

Het coronavirus heeft de maatschappij in een wurggreep. Het is nu vooral van belang om correct de richtlijnen van de overheid op te volgen. Ondanks het feit dat ook het schoolleven zo goed als stil ligt, zijn er dagelijks heel mooie voorbeelden van verbondenheid tussen de personeelsleden, ouders en leerlingen. Zo doen heel wat leerkrachten inspanningen om gerichte en zinvolle taken door te geven aan de leerlingen. Anderzijds is de betrokkenheid van veel leerlingen en ouders zeer groot en dat stemt tot tevredenheid. Weet dat de school jullie niet loslaat en dat we steeds bereikbaar zijn. Samen met jullie kijken we uit naar het moment waarop we elkaar gezond en wel terug kunnen ontmoeten. Omdat we ook bezorgd zijn over de mentale gezondheid van onze jongeren tijdens de corona crisis geven we graag een aantal tips.

Hoe dragen we zorg voor onze mentale gezondheid tijdens de corona crisis?

Wat als je merkt dat je erdoor zit?

Je kan terecht bij:

· School
De titularis blijft het eerste aanspreekpunt
Ons algemeen nummer (56/60.01.35) blijft bemand binnen de schooluren
De zorg is tevens bereikbaar. De vraag kan gesteld worden via het algemeen nummer of via de titularis

· CLB
Het CLB blijft bereikbaar via het algemeen nummer 056/60.23.93
Indien jullie een eigen contactpersoon hebben bij het CLB, kan deze ook gecontacteerd worden


www.clbchat.be

www.tele-onthaal.be

www.awel.be of telefonisch via 106 (24u/24U, 7 dagen op 7) (de vroegere Kinder- en Jongerentelefoon)

www.vertrouwenscentrum-kindermishandeling.be of telefonisch via 1712 (melding en vragen in kader van misbruik/geweld)

www.zelfmoord1813.be of telefonisch via 1813

www.caw.be

· Nood aan tussenkomst in kader van een onveilige situatie: politie via 101

· Nood aan dringende medische hulp: via 112

· Huisarts – in kader van aanmelding bij het crisismeldpunt

Draag goed zorg voor elkaar.

Met vriendelijke groeten

Xavier De Jaegher
directeur campus VTI/VIBSO