BASIS LOGISTIEK HANDEN WASSEN 1ste JAAR

Duur van de activiteit :
17-09-20

In de lessen basis logistiek, onderdeeltje gezondheidzorg, werken we volop aan het thema: ‘Een goede handhygiëne. We gingen de eerste les aan de slag met de onderdelen van onze handen. De leerlingen tekenden hiervoor hun eigen hand op papier. Na deze les mochten de leerlingen zelf aan de slag : ‘Hoe moeten we onze handen wassen ? Op de foto is te zien hoe ze de verschillende stappen van handen wassen inoefenen.
Alle leerlingen kregen handschoenen, daarop kwam wat verf. Iedereen kon bij zichzelf zien of ze alle stukjes van hun hand ‘gewassen’ hadden.