BIBSPEL KLAS 1A

Duur van de activiteit :
28/09/2017

Onze logopediste juf. Nathalie gaat bij het begin van het schooljaar naar alle observatieklassen. Ze leren er de schoolbibliotheek kennen a.d.h.v. een spel in groepjes.