BUDGETBEURS

Duur van de activiteit :
17-01-18

De leerlingen van het vijfde jaar mochten naar de budgetbeurs gaan in het Welzijnshuis van Waregem. 

Eerst kregen we er een korte rondleiding door de gebouwen. 

Vervolgens was er een inleiding aan de hand van enkele filmfragmenten. We spraken over zakgeld, schulden, de (on)gelijkheid in de wereld, ...

Tot slot konden we starten aan de budgetbeurs. Elke leerling kreeg een eigen personage. Elk personage was verschillend op het gebied van: job, inkomen, woonsituatie, ...

De leerlingen moesten zich inleven in hun personage en proberen om rond te komen met hun maandbudget. Hierbij leerden we ook veel spaartips kennen !