BuOuders

Mogen wij ons even voorstellen?
Wij zijn een handjevol ouders uit de buitengewoon onderwijs school Windekind in Leuven die de recente onderwijsontwikkelingen al een tijdje met argusogen volgen. Vooral het feit dat de VN
zich vorig jaar heeft uitgesproken over de plicht van een ééngemaakt inclusief onderwijs waar er geen plaats meer is voor een bijzonder onderwijs, heeft ons de wenkbrauwen doen fronsen.
We willen gerust meewerken aan een meer inclusief onderwijs en er zijn inderdaad wel kinderen waarvoor dit een oplossing kan zijn. Op zich is de idee natuurlijk niet verkeerd dat kinderen met een beperking, waar kan en wenselijk is, in een gewoon onderwijs met voldoende ondersteuning worden ondergebracht.  

Maar er zijn toch wat problemen:
 
  • De ondersteuning lijkt momenteel de noden van de kinderen niet te dekken. Je kan inderdaad zelf wel aanvoelen dat dezelfde aanpak van een buitengewoon onderwijs niet in een gewone klas kan doorgetrokken worden en dat sommige kinderen, met hoeveel ondersteuning ook, volledig kopje onder zouden gaan. Denken we alleen al maar aan het aantal leerlingen in de klas, aan de hoeveelheid experten die het kind omringen,… Er zijn nu al kinderen die zich in het gewoon onderwijs vastrijden maar die niet zo gemakkelijk een ticket buitengewoon onderwijs krijgen van het CLB, omdat dit niet volgens de geest van een inclusief onderwijs is. 
  • Als de letter van de wet van het VN-verdrag verder gevolgd wordt zal de overheid moeten werk maken van één inclusief onderwijs-systeem en zal een buitengewoon onderwijs op termijn niet meer mogen bestaan. Momenteel is Min. Crevits nog niet voor een verplichte inclusie en erkent ze nog de nood van een speciaal onderwijs maar tijden kunnen natuurlijk vlug veranderen en de volgende minister kan daar misschien heel anders over denken. Het is ook een feit dat sommige buitengewoon onderwijs scholen nu al behoorlijk veel middelen verliezen omdat leerlingen niet meer instromen. En dat kan natuurlijk gevolgen hebben voor de organisatie van leerkrachten en therapeuten voor deze kinderen.
 
Daarom zijn we in actie geschoten en hebben we een website en facebookgroep opgericht en je kunt je hiervoor lid maken!
Onze opzet is om alle ouders van kinderen in het buitengewoon onderwijs, of van kinderen die buitengewone zorgnoden hebben maar dit momenteel niet voldoende krijgen, te verenigen over heel Vlaanderen en een spreekbuis te zijn voor hen naar de overheid toe. We ijveren ervoor dat het buitengewoon onderwijs blijft bestaan en dat ouders meer inspraak krijgen in een keuze hiertoe!  

Op de website vind je ook informatie omtrent het onderwijs en ook nog andere zaken die onze bijzondere kinderen aanbelangen (zoals vrije-tijdsbestedingen, nuttige links,…).

Momenteel zijn we reeds vertegenwoordigd in de werkgroep ‘beleidsparticipatie’ uitgestippeld door Steunpunt voor Inclusie n opdracht van de Vlaamse Regering. En we zijn betrokken in overlegmomenten met de administratie van het Departement Onderwijs inzake het ondersteuningsmodel die onlangs in voege is getreden. We willen onze ‘basis’ zoveel mogelijk uitbreiden om een gedragen stem te krijgen in deze overlegorganen en willen jullie daarom vragen om onze naam zoveel mogelijk bekend te maken onder de ouders en ouderverenigingen van het buitengewoon onderwijs! Dankjewel!