DEMONSTRATIE REANIMEREN

Duur van de activiteit :
24-01-18

Voor de leerlingen van 3L werden een 2-tal doelen vooropgesteld :

- CPR toepassen zoals het van elke burger verwacht wordt. (reanimeren)

- Bij levensbedreigende situaties hulp bieden.

Voor het 1ste doel kwam de CLB-verpleegster voor een demonstratie van ‘reanimeren’.

Zij gaf wat uitleg en tips. De leerlingen mochten oefenen op de pop.

30 keer hartmassage en daarna 2 keer beademen en dan opnieuw hartmassage tot de hulpdiensten aankomen.

Het was wel lastig.

Daarna bekeken we een filmpje en volgende week oefenen we dit nog verder.