GRATIS SOEP OP SCHOOL

Duur van de activiteit :
22-10-18

Gans het schooljaar wordt er op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tijdens de voormiddagpauze gratis soep aangeboden aan onze leerlingen. Vele leerlingen zijn enthousiast over dit gezond project ! Dank aan juf Nadine en juf Annick voor de soepverdeling.