KLAS 2L BIJ DE BRANDWEER

Duur van de activiteit :
05-10-21

We kregen eerst uitleg over de brandweer en brandveiligheid. Tijdens de uitleg vond een interventie plaats, die konden we vanop afstand bekijken. We linkten alle persoonlijke beschermingsmiddelen van een brandweerman aan de leerstof uit de lessen zorg voor woon- en leefomgeving. Daarna mochten we zelf het pak aantrekken. Als laatste kregen we een rondleiding in de kazerne zelf en maakten we een ritje rond school in de brandweerwagen.