kine-logo VIBSO Waregem

Kinesitherapie/Logopedie

Afbeelding logopedie en kinesitherapie

Leerlingen met een specifieke zorgvraag en/of problematiek op vlak van taal of motoriek komen in aanmerking voor individuele begeleiding bij de kinesist of logopedist.

Deze begeleiding staat zoveel mogelijk in functie van de beroepsgerichte en sociale vorming van de leerling


De logopedist vangt problemen op in verband met taal, lezen, schrijven en rekenen en geeft extra stimulatie aan jongeren met een andere moedertaal.


De kinesist volgt jongeren op met bewegingsproblemen of moeilijkheden bij het zich organiseren.


Afbeelding logopedie en kinesitherapie

Het is geweten dat men al doende leert. Dit leren verloopt vlotter als men beschikt over een goede motoriek, waarneming, oriëntatie, ruimtelijk inzicht, concentratie,…


Ook oog-handcoördinatie en fijne motoriek zijn belangrijk om tot een perfect afgewerkt product te komen.Leerlingen die hierbij moeilijkheden ondervinden, kunnen bij ons terecht. Via individuele therapie, het zoeken naar aanpassingen of het bieden van ondersteuning in de praktijk zelf, proberen we aan hun noden tegemoet te komen.

Verder kunnen leerlingen met problemen rond metend rekenen zoals kennis van de klok, werken met lengte- en inhoudsmaten, gewichten en euro ook bij ons terecht. Door beleving en handelen streven we naar meer inzicht.


Tenslotte willen we dat onze leerlingen zich bewust zijn van een goede houding en correct goederen en personen kunnen tillen en verplaatsen. Via aangepaste ruglessen willen we hen sensibiliseren en zo rugklachten voorkomen.


Dankzij taal en communicatie kunnen we met andere mensen samenleven: we kunnen luisteren, gevoelens en informatie overbrengen en in gesprek gaan.

Taal is ook een belangrijke voorwaarde om goed te leren lezen, schrijven, rekenen en… een beroep aan te leren.


Logopedie houdt zich bezig met de preventie, het onderzoek en de behandeling van stoornissen en beperkingen op het gebied van spraak, taal, stem en gehoor.

In het VIBSO van Waregem biedt de logopediste ondersteuning op volgende vlakken:

Afbeelding logopedie en kinesitherapie
 • Ondersteuning in de klas
 • De logopediste gaat ondersteunen tijdens de taallessen. Soms gaat dit door in de klas of soms wordt de klas opgesplitst.


 • Ondersteuning in kleine groepjes.
 • Samen met enkele klasgenoten, ofwel met enkele leerlingen uit andere klassen gaan we rond hetzelfde werken. Bv. een voorbereiding voor de ACTUA- les, communicatieoefening…


 • Individuele ondersteuning:
 • Leerlingen kunnen wekelijks begeleiding krijgen voor taal, lezen, schrijven en uitspraak, ... .


 • Ondersteuning bij projecten
 • Afbeelding minoes

  In het project ‘Minoes’ komen alle leesstrategieën aan bod. Doorheen verschillende lesactiviteiten maken de leerlingen van het 1e jaar kennis met: genietend lezen, globaal lezen, zoekend lezen en kritisch lezen.

  Afbeelding minoes


  SPRINT is software dat compenserend ingezet kan worden tijdens de ASV- lessen. De leerling maakt bij de logopediste kennis met het programma. Aan de hand van een oefenbundel en een stappenplan leert de leerling geleidelijk aan zelfstandig met het programma te werken. Wanneer de leerling goed met SPRINT kan werken, mag de leerling ook tijdens de ASV- lessen gebruik maken van het programma.


Maar er is meer!

Lezen kan ook een bron van plezier zijn. Met onze bibliotheekwerking willen we dit stimuleren.

Door middel van het BIB- spel laten we de leerlingen kennis maken met onze bibliotheek op school : kijk- en weetboeken, gemakkelijk lees- boeken en jeugdboeken.

Elke week kunnen de leerlingen een boek mee naar huis nemen. Als extra motivatie reiken we op het einde van het schooljaar een prijsje uit aan de leerlingen die het meeste boeken gelezen hebben. Er worden ook extra activiteiten georganiseerd tijdens de Voorleesweek, de Jeugdboekenweek en op de Gedichtendag.