Alternerende Beroeps Opleiding (ABO)

De alternerende beroepsopleiding (ABO)

 

 

Wat is een alternerende beroepsopleiding?


ABO

Na het beëindigen van opleidingsvorm 3 bestaat er een mogelijkheid tot het volgen van een “alternerende beroepsopleiding”. Dit wil zeggen dat de leerlingen zich verder bekwamen door 2 dagen per week les te volgen en 3 dagen per week stages te doen in een bedrijf. De alternerende beroepsopleiding (ABO) is een opleiding van één schooljaar in de vorm van alternerend leren en werken.Tijdens de ABO kan de cursist werkervaring opdoen over een langere periode.

 

Doelstellingen


Vaak zijn de arbeids- en/ of sociale attitudes van beslissend belang om de integratie op de werkvloer te doen slagen en niet alleen de kennis van het beroep.

De doelen van ABO zijn:

 • Het realiseren van een effectieve tewerkstelling op de reguliere arbeidsmarkt na de stageperiode.
 • Trainen van arbeidsattitudes zoals doorwerken, volhouden, stiptheid,...
 • Verwerven van werkervaring gedurende een lange periode.
 • De bedrijfswereld leren kennen.

Op deze manier tracht men de tewerkstellingskansen op de arbeidsmarkt te verhogen.

In het schooljaar 21-22 hadden we een doorstroom naar het normaal economisch circuit van 80%.

Inhoud


Een alternerende beroepsopleiding bestaat uit 2 belangrijke delen :

WERKERVARING IN EEN BEDRIJF

De cursist gaat 3 dagen per week (24uur) op stage in een bedrijf en verwerft hierdoor werkervaring:

 • werken met moderne gereedschappen
 • leren samenwerken met anderen
 • leren omgaan met gezag
 • leren omgaan met tijds– en werkdruk

Het programma wordt bepaald via overleg tussen bedrijf, school en cursist. Zo wordt het aangepast aan de noden en behoeften van de cursist. De cursist wordt op de werkvloer begeleid door een mentor aangeduid door het bedrijf.

VORMING OP SCHOOL

De cursist krijgt 2 dagen per week (14uur) aanvullende vorming op school. Deze vorming is een ondersteuning van je stage. Het programma wordt samengesteld door de klassenraad na overleg met het bedrijf of op vraag van de cursist.

 

Voordelen voor de leerling


 • Je kan steeds rekenen op raad en steun van de school.
 • Je kan aan toekomstige werkgevers bewijzen dat je bereid bent te werken en je bij te scholen.
 • Je bent ingeschreven als werkzoekende bij de VDAB Je wachttijd in verband met de wachtuitkering begint te lopen tijdens de alternerende beroepsopleiding.
 • Uitbetaling wachtgelduitkering vanaf augustus.
 • Je ouders blijven kindergeld trekken.
 • Je komt in aanmerking voor een aantal bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen van de VDAB of GTB (gespecialiseerde trajectbepaling en -begeleiding)
 • Na het afronden van de opleiding hebben de cursisten recht op een premie van 500 euro van het ESF.