Bijscholing - begeleiding

Bijscholing - begeleiding

 

 

Algemeen


bijscholing

Elk kind beleeft wel eens een moment waarop het wat moeilijker gaat, waarop het nood heeft aan een extra ondersteuning, een luisterend oor of een advies.

Op dat ogenblik zijn wij er voor uw kind en kan de leerling terecht bij "bijscholing - begeleiding”.

Mits een beslissing op de klassenraad kunnen heel wat leerlingen genieten van individuele begeleiding of in dubbels van leergerichte opdrachten. Centraal staat de vertrouwensrelatie met de begeleid(st)er zodanig dat de leerling in alle rust verder kan ontwikkelen.

Aanbod


Op geregelde tijdstippen bekijken de leerkrachten in een klassenraad welke leerlingen extra ondersteuning kunnen gebruiken.

We kunnen het volgende aanbieden:

  • Ondersteuning van jongeren (ASS)

Voorbeelden: Leren-leren, structuur aanbieden bij de opmaak van de boekentas, ...

  • Ondersteuning van jongeren met leerproblemen

Voorbeelden: Helpen met huiswerk, rekenen en taal, ...

  • Ondersteuning van jongeren in zelfstandigheid en zelfredzaamheid

Voorbeelden: Bewegingstechnieken zoals fietsen, functioneel werken zoals werken met de rekenmachine, boodschappen doen, ...

  • Praktijkgerichte ondersteuning van jongeren

Voorbeelden: Beddenopmaak, snijtechnieken, techniek (algemeen), ...