Directiedoelstellingen

Directiedoelstellingen

 

 

Directiedoelstellingen Campus VTI-VIBSO 2022-2023


DOELSTELLING 1

Participatie in vernieuwde structuur Sint-Paulusschool (BL1 , BL2)

In de vernieuwde structuur van de Sint-Paulusschool wordt het unit-management verlaten en steeds verder gestreefd naar een meer gemeenschappelijke en gedragen visie en strategie over de campussen heen. Daarvoor wordt gewerkt met stuurgroepen en beleidscellen. In beide organen participeren directieleden van de verschillende campussen.

Vanuit onze campus willen we actief deelnemen aan de verschillende overlegorganen én een vlotte doorstroom van de informatie vanuit de verschillende overlegorganen naar onze campus bewerkstelligen.

DOELSTELLING 2

Infrastructureel en investeringen:(BL10)

De bestaande infrastructuur wordt permanent gerenoveerd en vernieuwd. Ook dit blijven we hierin verder investeren. Hierbij ronden we lopende dossiers af en wordt een nieuw duurzaam dossier opgestart.

DOELSTELLING 3

Verdere uitrol en digisprong voor alle leerlingen. (R3, R5, BL4, BL11)

De Digisprong zorgt voor een ingrijpende verandering in de werking van de school en het IT-beleid. In een sneltempo werden de financiële en technische modaliteiten vastgelegd. Op pedagogisch vlak werden diverse vormingen georganiseerd. We willen dit jaar verder een zicht krijgen op de mogelijkheden en beperkingen van onze huidige aanpak en realisatie.

DOELSTELLING 4

Implementatie van de onderwijsvernieuwing in de kwalificatiefase, de 2e en 3de graad (D1-D4, R3, R4, BL7)

  1. Organisatie van de 3e graad en kwalificatiefase
  2. Voorbereiding nieuwe leerplannen, nieuwe lessentabel (vakstructuur)
  3. Aanpassing lessentabek 2e graad (na arrest van RVS)
  4. Vorming leerkrachten derde graad
  • a. Algemene introductie
  • b. Vakspecifieke vorming

 

Directiedoelstellingen Campus VIBSO 2022-2023


DOELSTELLING 1

Individueel handelingsplan: visie en uitwerking. Toepassen in Integrado. Registratie en evaluatie.

DOELSTELLING 2

Uitbouw ICT in het eerste jaar naar analogie met FABLAB.

DOELSTELLING 3

Verder stimuleren van de samenwerking ASV-BGV via geplande vakvergaderingen.

DOELSTELLING 4

Uitbouw van de nieuwe afdeling ‘Basis groen en decoratie’

DOELSTELLING 5

Verdere uitbreiding van de types in de schoolwerking: OV2

DOELSTELLING 6

OV4

  • uitwerken schoolwerkplan en het platform (portaalsite)
  • evaluatie-rapportering