Visie

Onze school

 

 

VISIE - CAMPUS VIBSO

Sinds 1980 speelt VIBSO Waregem in op de talenten van jongens en meisjes.

Met een aangepast traject leer je in VIBSO (Vrij Instituut voor Buitengewoon Secundair Onderwijs) een beroep aan dat je voorbereidt op reguliere tewerkstelling. Met begeleiding op maat en vertrekkend vanuit je talenten ga je een boeiende en afwisselende schoolloopbaan tegemoet met veel praktijk, stages en activiteiten.

Naast het BASISAANBOD is er ook het aanbod OV3 - type 9 voor leerlingen met een autismespectrumstoornis. Structuurklassen, een functioneel aanbod en specifieke begeleiding resulteren in onze auti-vriendelijke schoolwerking.

Voor ons aanbod OV4 - type 9, dat opgestart is op 1 september 2017,werken we toe naar een inclusief model. In samenwerking met de scholen van de scholengemeenschap SG Sint-Paulus kunnen onze leerlingen met een autismespectrumstoornis zo veel mogelijk de lessen meevolgen in de gekozen studierichting en school voor gewoon onderwijs. Er wordt samengewerkt met campus VTI, campus Hemelvaart, campus Sint-Vincentius en campus College. Gespecialiseerde leerkrachten en paramedici zorgen voor een begeleiding op maat.

VIBSO staat garant voor degelijke opleidingen en een christelijk geïnspireerde begeleiding. Door gevat in te spelen op onderwijsvernieuwingen, - methodieken en te blijven investeren in didactisch materiaal, gebouwen en machines probeert de school haar opleidings- en begeleidingsopdracht zo kwaliteitsvol mogelijk uit te voeren. Het ISO 9001-kwaliteitscertificaat bewijst de gestructureerde manier van werken.

Ik ben ervan overtuigd dat deze website ook u zal overtuigen om met ons op stap te gaan.

Dir. Xavier De Jaegher