Leerzorg

Leerzorg

 

 

Algemeen


leerzorg

Iets nieuws aanleren is niet altijd gemakkelijk. Soms heeft een leerling moeite met rekenen, taal, motoriek, concentratie, werktempo, hyperactiviteit,…

Belangrijk is in de klas zoveel mogelijk te ondersteunen, na overleg met de leerkrachten en zorgteam.

Leerzorg is in Vlaanderen het geheel van zorgmaatregelen die in het onderwijs worden aangeboden om leerlingen met specifieke noden te begeleiden tijdens hun schoolloopbaan.

 

Hoe werkt leerzorg


We werken volgens REDICODI-maatregelen 'REDICODI staat voor: REmediëren – Differentiëren - COmpenseren – DIspenseren. Als ouders en school een REDICODI- aanpak afspreken, helpt dat een kind met leerstoornissen erg vooruit.

De juiste aanpak verschilt van kind tot kind.

De invulling van de REDICODI-afspraken gebeurt dus best op maat, in samenspraak met de school, de leerkrachten, het zorgteam, het CLB, …

  • Stimuleren

=leerlingen aanmoedigen en sterke kanten van het kind benadrukken.

  • Remediëren

= individuele leerhulp aanbieden en uitgebreidere of intensievere instructies geven of strategieën aanleren die het leren verbeteren.

  • Differentiëren

= zelfde leerdoelen en taken iets anders aanpakken.

  • Compenseren

= hulpmiddelen laten gebruiken om de negatieve gevolgen van leerproblemen trachten op te vangen.

  • Dispenseren

= bepaalde taken of doelen kwijtschelden. Soms heeft een taak geen zin voor een leerling, in dat geval is het een goed idee om de taak te laten vallen voor die leerling

De redicodi-maatregelen laten toe dat leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op hetzelfde niveau als hun klasgenoten kunnen genieten van onderwijs Voor het nemen van geschikte Redicodi- maatregelen is een constructieve samenwerking tussen verschillende partners onmisbaar.