LEERZORG

Afbeelding grootkeukenmedewerker


Iets nieuws aanleren is niet altijd gemakkelijk.

Soms heeft een leerling moeite met rekenen, taal, motoriek, concentratie, werktempo, hyperactiviteit,…

Belangrijk is in de klas zoveel mogelijk te ondersteunen, na overleg met de leerkrachten en zorgteam.


Leerzorg is in Vlaanderen het geheel van zorgmaatregelen die in het onderwijs worden aangeboden om leerlingen met specifieke noden te begeleiden tijdens hun schoolloopbaan.

We werken volgens StiCoRDi-maatregelen

'STICORDI staat voor: STImuleren – COmpenseren – Remediëren - DIfferentiëren. Als ouders en school een STICORDI- aanpak afspreken, helpt dat een kind met leerstoornissen erg vooruit.

Afbeelding grootkeuken


De juiste aanpak verschilt van kind tot kind.


De invulling van de STICORDI-afspraken gebeurt dus best op maat, in samenspraak met de school, de leerkrachten, het zorgteam, het CLB, andere begeleiders …

  • Stimuleren = leerlingen aanmoedigen en sterke kanten van het kind benadrukken.

  • Compenseren = hulpmiddelen laten gebruiken om de negatieve gevolgen van leerproblemen te verminderen.

  • Remediëren = individuele leerhulp aanbieden en uitgebreidere of intensievere instructies geven of strategieën aanleren die het leren verbeteren.

  • Differentiëren = zelfde leerdoelen en taken iets anders aanpakken.

De Sticordi-maatregelen laten toe dat leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op hetzelfde niveau als hun klasgenoten kunnen genieten van onderwijs

Voor het nemen van geschikte Sticordi- maatregelen is een constructieve samenwerking tussen verschillende partners onmisbaar.